SceneFolk

Disse får støtte fra SceneFolk

SceneFolk gir støtte til prosjekter som tar amatørteaterfeltet et hakk videre.

SceneFolk er en forening som legger til rette for utvikling av det norske amatørteaterfeltet. Før sommeren inviterte vi nyskapende prosjekter til å søke støtte fra SceneFolk-fondet, et fond som skal brukes til å stimulere til økt samarbeid mellom profesjonelle aktører og amatører. Målet er å sikre utvikling og fornyelse av det frivillige scenekunstfeltet.

Nå har Høydan Kulturproduksjoner, Oslo Teatersenter og Gull Øzger fått hjelp til å finansiere sine prosjekter, som alle bidrar til å heve kvaliteten på norsk amatørteater. 

EXIT

EXIT er et kulturelt, ideelt og sosialt samarbeid mellom Høydan Kulturproduksjoner, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), frivillige barn og unge, danse- og korgrupper, Barnekunstmuseet og Den Norske Opera & Ballett. Målet er å forebygge sosialt utenforskap, mobbing og selvmord i en musikalsk ramme, med kunstneriske uttrykk og unge frivilliges egenerfaringer som virkemiddel. 

Prosjektet bruker teatrets metoder til å jobbe med samfunnsutfordringer, og har en unik dramapedagogisk tilnærming til temaet i samarbeid med LEVE. 

Høydan Kulturproduksjoner er et produksjonsselskap med sosial profil, som går nye og utradisjonelle veier for å bringe ukjente, unge talenter på scenen. De står blant annet bak musikalene Drop Out og Spring Up. 

Gå til Høydans hjemmesider. 

Teatertreff 2017 

Teatertreff 2017 arrangeres av Oslo Teatersenter, og skal være en møteplass for det frie og frivillige teaterfeltet. Festivalen skal ha fokus på å gi frivillige scenekunstnere profesjonelle rammer slik at de blir tatt på alvor. Her kan man se alt fra ferdige forestillinger, til arbeidsvisninger og utdrag fra produksjoner. Hensikten er å vise scenekunst fra ulikt kunstnerisk ståsted og å gi deltagerne mulighet til å formidle kunsten sin gjennom profesjonelle rammer, og til et allsidig publikum. Teatertreff 2017 skal være et samlingssted for ulike grupper innen fri og frivillig scenekunst, den skal skape samarbeid og utveksling, og være en arena for et inkluderende miljø.

Festivaler er en viktig arena for kompetanseheving, og Teatertreff 2017 er et lavterskeltilbud som bidrar til utvikling av det frivillige scenekunstfeltet i Norge. Det er gratis å delta, og frie, frivillige og semi-profesjonelle kunstere fra hele landet oppfordres til å bli med når festivalen arrangeres i november. 

Gå til Oslo Teatersenters hjemmesider. 

Laban (for alle) på film 

"Laban (for alle) på film" er en danse-/instruksjonsfilm som tar opp elementene tid, rom, flyt og kraft. Dette er elementene som kan brukes som base for utvikling og analyse av scenekunst, film og billedkunst. Filmen skal gjøre det mulig for amatører å skape liv og bevegelse i forestillinger og andre kunstneriske prosjekter, og er dermed et nyttig verktøy for å heve kompetansen på amatørteaterfeltet. Filmen, som presenterer hovedelementene til Rudolf Labans bevegelsesmetodikk, kan lastes ned gratis.

Bak prosjektet finner vi koreograf Gull Øzger og filmfotograf Martin J. Edelstein. Duoen står blant annet bak musikkvideoen til Lars Vaulars "Det ordner seg for pappa". 

Relatert organisasjon

Oslo teatersenter

Tilbyr øvingslokaler, teaterskole og produksjonsstøtte til frie og frivillige scenekunstnere. Er også festivalarrangør, bla. Rampelysfestivalen.

Abonner på vårt nyhetsbrev