SceneFolk-fondet
SceneFolk

SceneFolk-fondet

Har du et prosjekt som tar utviklingen av den frivillige scenekunsten et hakk videre? Med SceneFolk-fondet kan det hende nettopp ditt prosjekt blir virkelighet.

SceneFolk ønsker å bidra med nyskapende prosjekter som fremmer det frivillige scenekunstfeltet. Det er en stor oppgave som det trengs flere kloke hoder til for å løse. Derfor ønsker vi å hjelpe deg som sitter på et prosjekt, men som mangler finansiering for å realisere det.

Med SceneFolk-fondet kan du få inntil 100 000 kroner til å realisere din gode idé – så lenge denne idéen bidrar til å fremme og utvikle frivillig scenekunst.

I september ble det bestemt hvem som får støtte fra SceneFolk-fondet. Her kan du lese om prosjektene. 

Les den fullstendige utlysningen:

Formål
Ordningen har som formål å bidra til økt kvalitet i det norske amatørteaterfeltet. Tilskuddene som utlyses skal stimulere til økt samarbeid mellom profesjonelle aktører og amatører. Hovedmålet er å sikre utvikling og fornyelse av det frivillige scenekunstfeltet.

Hovedtekst
SceneFolks mandat fra Kulturdepartementet er å bidra til utvikling, fornyelse og kompetanseheving i det frivillige scenekunstfeltet over hele landet. Foreningen skal sikre et faglig løft ved å være en plattform for samarbeid mellom organisasjoner som har scenekunst som hele eller deler av sin profesjonelle virksomhet og amatører.

Vår definisjon av det frivillige scenekunstfeltet er:

  • Amatørene som gjør en frivillig innsats med å skape forestillinger for sitt publikum
  • Organisasjoner med ansatte som tilbyr tjenester til og samarbeider med amatørene
  • Frilansere som arbeider og samarbeider med amatører
  • Kunstinstitusjoner som gir tilbud til eller samarbeider med amatører og deres organisasjoner

SceneFolk har følgende målsettinger for utlysning av midler:

  • Øke samarbeidet mellom profesjonelle aktører og amatører
  • Heve kompetansen til amatører med faglige utviklingstiltak
  • Stimulere til kunstnerisk fornyelse og utvikling med blant annet nye verktøy, nye manus og dramapedagogiske opplegg

Hvem kan søke
SceneFolk stiller ingen form for medlemskap, og ordningen stiller ingen særlige krav til hvem som kan søke, men midlene skal komme det frivillige scenekunstfeltet til gode. Tilskuddet skal gå til etablering av nye tiltak, eller til videreutvikling av allerede eksisterende tiltak. Det skal ikke brukes som driftsmidler. Det kan heller ikke tas utbytte av prosjekter/tiltak som støttes av SceneFolk.  

Hvordan søke
Skriv et søknadsbrev der du forteller kort om prosjektet og hvordan det bidrar til å utvikle og fornye den frivillige scenekunsten. Vi vil også vite hvem du samarbeider med og hvordan dette kommer amatørene til gode. Maks én side.

Legg ved prosjektbeskrivelse med en framdriftsplan og budsjett.  

Send søknaden til marte@revy.no innen 1. juli 2017.

Relatert verktøy

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse er et dokument der du formulerer din kunstneriske ide. Prosjektbeskrivelsen brukes når du søker midler og for at alle i revy- /teaterlaget får en felles forståelse av konseptets ide.

Budsjett

Et budsjett er et styringsdokument som setter de økonomiske rammene for en produksjon.
Relatert artikkel

Abonner på vårt nyhetsbrev