dans
Undervisning

Dans Vêret

Med det kunstfaglige prosjektet Dans Vêret skal barn bli utfordret til å bruke hele kroppen for å lære om vær og klima.
Når det regnar i Afrika
Når det regnar i Afrika (Samlaget, 2015).

Dans Vêret går nye veier for å gi barn mellom 8 og 12 år mulighet til å uttrykke egne erfaringer og holdninger. Barna får møte en danser og en musiker, og skal bruke både tanke og kropp til å forstå hvordan været blir til.

Ifølge Vestlandske Teatersenter, som har produsert prosjektet, vil et dramaopplegg der barn og unge deltar med hele seg feste seg sterkere i minnet enn undervisning uten samspill mellom faglig og kunsterisk formidling. 

Lese, danse, lære
Boken Når det regnar i Afrika (Samlaget, 2015), skrevet av Erna Osland og illustrert av Per Ragnar Møkleby, er den faglige ressursen i opplegget. Det går to tråder gjennom boken; en faktatråd og en fiksjonstråd: 

 • I faktatråden er det delen om været, som i tur og orden forteller om regn, skyer, vind, sol og klimaendringer, som har størst plass. Delen om klimaendringene er minst i omfang, men får det siste ordet.
 • Fiksjonstråden er historien om gutten Styrk. Faren til Styrk er i Afrika og skal hjelpe mormoren med å bygge vannanlegg, men kommer seg ikke hjem fordi monsunregnet ikke dukker opp når det skal. Hjemme hos Styrk derimot, regner det alt for mye. 

Mange barn opplever rasende regnvær, mens andre går og venter på regn. Det blir slått fast at kunnskapen om vær og klima viser oss hva som bør gjøres. Det er saklig og konkret, og tar barns evne til å forstå innviklede prosesser på alvor. 

I tillegg til boken, har prosjektet musikk og lydbilde som skal være med å tydeliggjøre og engasjere.

Tre deler 
Dans Vêret er delt inn i tre deler. 

Aktørene bak

 • Vestlandske Teatersenter: et regionalt kompetansesenter for scenekunst. Har utviklet flere formidlingsprosjekt rettet mot ulike aldersgrupper i flere tiår. Ønsker å synliggjøre at drama og teknikker kan brukes i mange sammenhenger. 
 • Erna Osland: blir regnet som en av landets fremste barne- og ungdomsforfatter. Tar ofte opp store problemstillinger og opptatt av å ikke gi en ensidig forklaring. 
 • Ine Therese Hogstad: dansekunster med bred erfaring som danser og koreograf. Har laget koreografien og bakgrunnsfilmen til Dans Været.
 • Hanne Vatnøy: soloartist med base i Bergen. Har komponert musikk i 20 år. Har komponert musikken og skrevet sangen "Tikk Takk" til Dans Været. 
 • Et undervisningsopplegg som kan tas i bruk av lærere i for-/etterkant av prosjektet.
 • Møte med elevene, hvor danser og musiker har et verksted rundt temaet. Det vil bli tatt utgangspunkt i de tankene og ideene som deltagerene har om dans, bevegelse og lyd i forbindelse med boken. Elvene øver inn felles sang med bevegelse.
 • Framvisning med danser og musiker. Elevene vil kjenne igjen bevegelse som de selv har jobbet med på verkstedet og viser til slutt koreografien til låten Tikk Takk.   

Praktisk informasjon
Det er viktig at skolen tar hensyn til de rammene som kan være med på å muliggjøre eller avgrense opplegget. Hvilket rom kan dere bruke? Har dere tid? Hvilke lærere kan være med å hjelpe til? 

 • Målgruppe: 3. - 5. trinn
 • Programlengde: 45 minutter verksted per gruppe (gjerne to grupper) + 45 minutter felles framvisning. 
 • Antall elever: 35 per gruppe på verksted. Ellers kommer det an på rommet. 
 • Arena/rom: Et rom med plass til dans. Verkstedet kan være i klasserommet, men gjerne gymsal under framvisningen av prosjektet. "Scenen" bør være 8x8 meter. 

Prosjektet er støttet av SceneFolk og Bergen kommune. 

Relatert organisasjon

Vestlandske Teatersenter

Kompetansesenter for teater og drama. Driver teaterskole for barn og unge og tilbyr øvingslokaler. Drifter den internasjonale teaterfestivalen MINI MIDI MAXI.
Relatert artikkel
De fire elementene - Oppdrag Ildsjel av Vestlandske Teatersenter
SceneFolk

Abonner på vårt nyhetsbrev